FRANCHİSE NEDİR?


Franchise bir markanın imtiyaz hakkı sahibinin, belirli süre, koşul ve sınırlar içinde belirli bir bedel karşılığında, bağımsız yatırımcılara sistem ve markasını kullandırmasına dayanan, uzun vadeli ve sürekli bir iş ilişkisidir.

 

FRANCHİSİNG SİSTEMİNİN YARARLARI NELERDİR?


- Marka ile birlikte Ulusal veya Uluslararası standarda ve kaliteye sahip olunmaktadır.
- Tanınmış markaların sağladığı sürekli müşteri ve iş yapma imkanı doğmaktadır.
- Eğitim hizmetleri ve uzman personel desteği.
- Kaliteli personel bulma, işe alma ve yetiştirme konularında franchise veren işletmenin tekniklerinden yararlanılmaktadır.
- Mali, ticari ve personel konularında sağlanan destekle, teknik işlevlere ağırlık verilip başarı şansı arttırılmaktadır.
- Ortak hareket edilerek küçük işletmelerin karşılaşacakları risk ve işletmecilik sorunları minimize edilmektedir.
- Franchise veren işletmenin mali ve hukuk danışmanlarından yararlanılmaktadır.
- Kuruluş aşamasında leasing vb. kaynaklardan finansal destek sağlanması mümkün olmaktadır.
- Reklam ve tanıtma giderlerinden tasarruf sağlanmaktadır.
- Franchising sistemi, girişimcinin yalnızlığını ortadan kaldırar, kendi işini kurmanın getirdiği riskleri azaltmaktadır.
- İşletmeler için standart yönetim, muhasebe, satış ve stoklama fonksiyonları mümkün olmaktadır.

 

BUCCA YATAK FRANCHİSE SÜRECİ:


1- Ön görüşme : Yatırımcı adayına, franchise sistemimiz hakkında ilk bilgiler verilir.
2- Sunum : Yatırımcı adayına, franchise sistemi, bucca yatak ve yatırım koşullarımız hakkında sunum yapılır.
3- Lokasyon Belirleme ve Fizibilite : Yatırımcı veya  tarafından  bucca yatak belirlenen mağazanın fizibilitesi yapılır.
4- Mimarı proje hazırlanması : Belirlenen mağaza için, mimarlarımız tarafından proje hazırlanır.
5- Proje Sunum ve sözleşme : Mimarlarımızın hazırlamış olduğu mimarı projenin sunumu yapılır. Sonrasında karşılıklı olarak franchising sözleşmesi imzalanır.
6- İnşaat aşaması : Sözleşme imzalandıktan sonra mağaza franchisor tarafından, anahtar teslim olarak yapılır.

 

Gerekli girişim için hello@buccayatak.com adresiyle iletişime geçebilirsiniz.